Bursa ortodonti uzmanı Murat SELEK - Ağız ve diş sağlığı doktoru

Dr. Murat SELEK

Ortodonti Uzmanı


MURAT SELEK KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimimi Bursa da tamamladım. Dicle üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1999 yılında mezun oldum. Ortodonti uzmanlığımı da aynı üniversitede tamamladıktan sonra 2005 yılında tekrar Bursa’ya döndüm ve kendime ait ortodonti kliniğimde çalışmaya başladım. Kliniğimizde tüm yaş gruplarında ortodontik tedaviler, lingual tedaviler ve eklem tedavileri hizmeti sunmaktayız.

AKADEMİK EĞİTİMLER

1- Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ORTODONTİ UZMANLIĞI eğitimi (2000-2005)
2- Aydın Üniversitesi-Tıbbi Hipnoz Derneği HİPNOTERAPİSTLİK eğitimi (2008-2009)

SUNUM YAPTIĞIM KONGRELER VE ULUSAL-ULUSLARARASI YAYINLAR

1- Intermaxillary Bolton Tooth Size Discrepancies Among Different Malocclusion Groups. The Angle Orthodontist: January 2006, Vol. 76, No. 1, pp. 26-30

2- Correction of a bilateral maxillary canine-first premolar transposition (case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

3- The comperative effects of monoblock and twinblock appliances in class II division I cases9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004.

4- Congenitalyy missing lateral incisor treatment (case report) 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

5- Effects of the removable appliances to mutans streptococci in orthodontic patients9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

6- The evaluation of the mandibular dimension and position in girls with class II division I malocclusion at different ages. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

7- Treatment of an unilateral palatal nonocclusion with openbite. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

8- Evaluation of removable appliances effects to lactobacilli in orthodontic patients. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

9- Evaluation of soft tissue parameters in different functional appliances. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

10- Treatment of an ectodermal displasic patient with removable partial dentures. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

11- Reverse headgear application for skeletal cI III early and late youth ( case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

12- Different approach in fixed prosthodontic appliance after orthodontic arrangement; a spring cantilever bridge. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

13- A combined threapy of intruzed permanent incisor ( case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

14- Restoration crown-root fractured tooth because of trauma using original fragments (case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

15- An approach for anterior hypoplastic teeth (case report) 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004.

16- Direct composite restoration in anterior teeth (case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

17- İntracoronal bleaching treatment of a case discolored tooth by trauma. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

18- Treatment approach to intured teeth with trauma. 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

19- The effect of removing of intracoronal smear layer in non-vital bleaching9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

20- Direct laminate veneer application with composite resins for congenital incisor missing (case report). 9 th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY Ohrid;13-16 May 2004

21- İskeletsel çekimsiz olgularda çekimsiz yaklaşım. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 27-30 mayıs 2002 ANTALYA.

22- İskeletsel Sınıf III anomalilerin erken dönem tedavisi (vaka raporu). VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 27-30 mayıs 2002 ANTALYA

23- ClassII/I maloklüzyonların twinblok uygulaması ile kısa dönemde düzeltilmesi . VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 27-30 mayıs 2002 ANTALYA.

KONGRE KATILIMLARI

1- 8. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu. 12-14 ekim 2003 Konya.

2- 8. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu BİOPROGRESİV THREAPY kursu 13 ekim 2003 Konya.

3- 6th International Medical Hypnosis Congres. Nov 13-15 2009 istanbul.

4- Dişhekimliğinde Hipnoz semineri 27 ekim 2007. Grand cevahir kongre merkezi İstanbul .

5- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği temel bilgiler ve pratik uygulamalar eğitimi 29-30 kasım 2008 istanbul.

6- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği WORK SHOP çalışması. 7 mart 2009 istanbul.

7- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği WORK SHOP çalışması. 18 mart 2009 istanbul.

8- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği ileri bilgiler ve pratik uygulamalar kursu. 24-25 ocak 2009.

9- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği ileri bilgiler ve pratik uygulamalar kursu. 2-21 aralık 2008

10- VIII uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 27-30 mayıs Antalya

11- İstanbul Aydın Ünv. Hipnoz uygulama araştırma birimi ve tıbbi hipnoz derneği WORK SHOP çalışması. 30-31 mayıs 2009 İstanbul.

12- Dicle üniversitesi I. Prostodonti sempozyumu. 12-13-14 aralık 2003 Diyarbakır.

13- Myofunctional influences on facial growth and mixed dentition. Grand cevahir kongre salonu 2005 İstanbul.

14- Dicle üniversitesi tıp fakültesi biyoistatistik anabilimdalı; bilimsel araştırmalarda biyoistatistik prensip ve yöntemlerinin bilinçli kullanımı eğitimi. 16-18 eylül 2002 Diyarbakır.

15- Türk diş hekimleri birliği kongresi. 2009 İstanbul.

16- Scuzzo-Takemoto bracket and light lingual system course. 7-8 march 2008 İstanbul.

17- Zero base progressive philosophy seminars. 30-31 march 2006 İstanbul.

18- İstanbul üniversitesi işletme iktisadı enstitüsü; diş hekimlerine yönelik genel yönetim eğitimi. 10-11 ekim 2009 İstanbul.

19- VIII uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi ; klinik tedavilerde transversal boyut optimizasyonu kursu. 27-30 mayıs. 2002 Antalya

20- 3th International Symposium Selçuk University faculty of dentistry. 31 august-3 september 2000 Cappadocia,Turkey.

21- Unesco International medical faculty students congre and project course. 1-16 june 1998 Cappadocia.Turkey.

22- Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 9. Uluslararası estetik dişhekimliği kongre ve fuarı. 16-18 eylül 2005 İstanbul.

23- 2D lingual orthodontics course. 8-9 march 2007 İstanbul.

24- 6th International Medical Hypnosis Congres workshop. Nov 13-14-15 istanbul.

25- Bursa dişhekimleri odası 22. Uludağ sempozyumu. 25-27 ocak 2013 bursa. /p>

26- İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı; diş hekimlerine yönelik genel işletmecilik eğitimi (2009

 

SOSYAL ÇALIŞMALAR-KATILIMLAR

1- Bursa diş hekimleri odası yönetim kurulu üyeliği.

2- Bursa DOSTLUK kulübü yönetim kurulu üyeliği ( 2011-2016)

3- Bursa BİRKAF yönetim kurulu üyeliği (2011-2014)

4- Bursa ÇERKES derneği üyeliği.

5- Bursa stratus yamaç paraşütü team üyeliği.

6- Bursa Enduro kulüp üyeliği.

7- Gillette mach3 turbo outdoor challange (2004) yarışması.